• معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند

  خانه ای بسیار زیبا در میکونوس یونان ساخته شده است. طراحی اسکورپیون توسط مایکل اسکینگر، مکانی زیبا برای نزدیکی با طبیعت را ممکن ساخته است. این پروژه از هنر معماری داخلی آنا بل کوتوچو (Annabell Kutucu) برای استفاده از بافت های طبیعی در داخل این مکان به کار گرفته شده است. ما سعی کردیم از اسکورپیون همراه با مواد طبیعی و تکنیک های ساخت بنا که در معماری سیکلادیک به کار می رفت استفاده کنیم.

  گالری عکس 1 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 2 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  هدف از طراحی این خانه جلوه ای از مواد طبیعی با تکنیک های خاص معماری و دکوراسیون داخلی است.

  گالری عکس 3 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 4 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 5 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 6 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 7 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 8 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 9 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 10 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 11 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 12 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 13 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان

  گالری عکس 14 معماری اسکروپیون و سیکالادیک در میکونوس با هم ترکیب شدند عکس خلاقیت در معماری عکس طراحی دکوراسیون عکس معماری داخلی عکس معماری سنتی عکس معماری یونان


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *