• طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی

  گروه معماری Penda، طرحی برای پروژه یک ساختمان مسکونی بلند با استفاده از قطعات پیش ساخته و جدا از هم ارائه داد. کارفرما هندی این پروژه، گروه Pooja Craftsd Homes، در پی خلق تجربه های زندگی طبیعی است؛ یعنی آفرینش ساختمانی که کاربردها و تکنیک های ساختمان های مرسوم را به چالش بکشاند.

  گالری عکس 1 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 2 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  به منظور معرفی بنایی با انعطاف پذیری بالا، برج را به گونه ای ساختند که اجزای آن از هم جدا شود؛ سازه، دیوارها، نما، سقف، طبقات، بالکن ها و حتی باغچه های آن. قسمت های قفسه بندی شده، شبکه ساختمان و زیربنای آن تنها قسمتهای ثابت خانه هستند. بنابراین اگر روزی مالک آن شدید؛ می توانید براساس سلیقه خود، درون اسکلت خانه را با قطعات پیش ساخته ای چون نرده ها، باغچه ها و... پر کنید.

  گالری عکس 3 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  روی بام ساختمان، سیستمی برای جمع آوری آب باران و استفاده مجدد برای آبیاری گیاهان موجود در بالکن ها، تعبیه شده است. گیاهان نیز مانند سیستم تصفیه کننده هوا عمل می کنند که روی داربست غول آسایی قرار خواهند گرفت. پس به کمک این نمای طبیعی آب و هوایی پاکیزه را به محیط خواهید بخشید. این پروژه در سه ماهه دوم سال 2016 کلید می خورد.

  گالری عکس 4 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 5 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 6 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 7 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 8 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 9 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 10 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 11 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 12 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 13 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 14 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 15 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 16 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن

  گالری عکس 17 طراحی برجی مسکونی با قطعات پیش ساخته برای تجربه زندگی طبیعی عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ارگانیک عکس معماری پایدار عکس معماری سبز عکس معماری مدرن


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *