• طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی

  در سال ۲۰۱۴، اولین مجموعه از آثار عکاس ایرانی محمدرضا دومیری گنجی در مجله دیزاین بوم منتشر شد؛ تصاویری مسحورکننده که تاریخ غنی ایران را به تصویر می‌کشیدند. پس از آن، دومیری به تمام نقاط ایران سفر کرد و گنجینه‌ای نفیس از طبیعت و معماری این سرزمین تهیه کرد. دومیری که در سری اول آثارش، روی مکان‌های مذهبی، معماری رنگارنگ و تزئینات غنی آن‌ها تمرکز کرده بود؛ این بار از تصویر مناظر شهری و طبیعی رونمایی کرده است. عکس‌های شهری وی، کارگاه‌های قالیبافی و زندگی روزمره مردم را نشان می‌دهند؛ در حالیکه عکس چشمه‌های باداب سورت مازندران از جغرافیای شگفت‌انگیز ایران حرف می‌زند.

  گالری عکس 1 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 2 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 3 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 4 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 5 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 6 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 7 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 8 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 9 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 10 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 11 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 12 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 13 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 14 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 15 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی

  گالری عکس 16 طبیعت و معماری ایران از نگاه محمد دومیری گنجی عکس معماری ایران عکس معماری شهری عکس معماری مذهبی عکس معماری مسجد عکس هنر ایران عکس هنر عکاسی


نظرات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *