• گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید

  گای لارامی بعد از دو بار سفر به منطقه Serra Do Corvo Branco برزیل با الهام گرفتن از ویژگی‌های جغرافیایی منطقه از 9 مجسمه رونمایی کرد. او با تراشیدن کتاب‌های قدیمی، مناظر سرسبز و حیات‌وحش منطقه را به تصویر کشاند. لارامی، کارش را از پرنده‌ای بومی با نام Urubu-rei شروع کرد که پادشاه کرکس‌ها لقب گرفته است. لارامی می‌گوید که تنوع، نغمه‌ها و نحوه زندگی این پرنده، او را شیفته خود کرده است. او طی چهار ماه در موقعیت‌های مختلفی از این پرنده عکس می‌گرفت و هر بار، پرنده راه خودش را در لنز دوربین لارامی می‌یافت. لارامی معتقد است که پرنده حرف‌هایی برای گفتن داشته و از آزار و اذیت انسان‌ها گله‌مند بوده است.

  گالری عکس 1 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  هر مجسمه از دو وجه تشکیل شده است؛ جلد رویی و عقبی کتاب را رنگ کرده، درحالیکه کاغذهای داخلی کتاب را تراشیده است. کتاب‌ها را از دست‌دوم‌فروشی‌ها تهیه کرده؛ بیشتر کتاب‌ها آثار کلاسیکوس جکسون هستند که در دهه 50 منتشر شده بودند. لارامی تحت تأثیر غنا و کیفیت جلد کتانی کتاب‌ها قرار گرفته بود. یشمی کم‌رنگ، رنگ اصلی است که در مجسمه‌های خلق شده دیده می‌شود. لارامی با تراشیدن دسته‌های معینی از ورقه‌های کتاب، تنگه‌ها، فلات‌های بلند و کوتاه، شکاف یخچال‌های طبیعی و پوشش گیاهی متراکم منطقه را با دقت و ظرافتی مثال‌زدنی خلق کرد.

  گالری عکس 2 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 3 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 4 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 5 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 6 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 7 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 8 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 9 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 10 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 11 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 12 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 13 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 14 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 15 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 16 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 17 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 18 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 19 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 20 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 21 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 22 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 23 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 24 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 25 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 26 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد

  گالری عکس 27 گای لارامی این بار با استفاده از کتاب های قدیمی، مناظر سرسبز برزیل را تراشید عکس خلاقیت در هنر عکس طراحی مجسمه عکس مجسمه عکس هنر برزیل عکس هنر منحصر به فرد


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *