• نمای روباتیک آسمانخراش جدید شیکاگو و واکنش به شرایط آب و هوایی

  نمای روباتیک OBU47، طرحی از دنیل کاوان است که با ایده هایی نو از دنیای روباتیک گره خورده است. درون پوسته ساختمان از نرم افزاری استفاده شده که شرایط آب وهوا را ثبت می کند و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. این ایده از نتایج اصل تصفیه شبانه است؛ اصلی که در بیشتر آسمان خراش ها رعایت می شود و در شرایط اقلیمی گرم به خنک کردن ساختمان در طول اوقات شبانه کمک می کند. واحدهای متحرک OBU47 در شب به سمت بیرون حرکت می کنند و مانند یک مکنده خلأ، هوای سرد محبوس را به درون نواحی ثابت زندگی میفرستد. برج در منطقه لوکس Phoenix با آب وهوای گرم قرار دارد.

  گالری عکس 1 نمای روباتیک آسمانخراش جدید شیکاگو و واکنش به شرایط آب و هوایی عکس تکنولوژی معماری عکس طراحی برج عکس طراحی معماری عکس طراحی نما عکس معماری آمریکا عکس معماری برج

  پنجره فرورفته ساختمان که از سبک معماری شیکاگو گرفته شده، مسیری برای جریان هوا خلق کرده است. انرژی موتورهای این فرورفتگی از طریق انرژی خورشید تأمین می شود؛ این پنجره خیلی سبک به سمت بیرون حرکت می کند و از طریق مکش طبیعی هوای بیرون را به داخل ساختمان هدایت می کند. هوا ابتدا فشرده می شود و سپس به درون بنا جریان می یابد. این سیستم در کنار اینکه فضای داخلی برج را مهمان هوای تازه می کند؛ تأثیر چشمگیری روی کاهش هزینه خنک سازی ساختمان دارد. این پنجره های فرورفته، نمایی مشرف به مناطق پیرامون دارند و بالکن هایی مطلوب به ساکنین برج هدیه می کنند. این استراتژی بزرگ، حالت خاص و مبالغه آمیز اصل تصفیه شبانه است که نه تنها جنبه زیبایی پارامتریک را به همراه دارد بلکه نشان می دهد که چگونه پایداری و پارامترها، مرزهایی جدید در دنیای معماری خلق می کنند.

  گالری عکس 2 نمای روباتیک آسمانخراش جدید شیکاگو و واکنش به شرایط آب و هوایی عکس تکنولوژی معماری عکس طراحی برج عکس طراحی معماری عکس طراحی نما عکس معماری آمریکا عکس معماری برج

  نمای روباتیک بیرونی ساختمان از یک اسکلت محکم تشکیل شده که شکل شبکه ای و اجرام نما را کنار هم نگه داشته است. پیشرفت های اخیر طراحی نمای روباتیک ، سطوح جدیدی از پایداری را به ساختمان های بلند بخشیده اند. این تلاش ها در حال خلق ایده هایی نو برای ساخت نماهای پارامتریک و متحرک هستند. با توجه به ظهور مصالح خاص و طراحی های جدید، راهی تا دستیابی به پایداری کامل باقی نمانده است. OBU47، موج جدیدی در دنیای آسمان خراش ها گسیل کرده است.

  گالری عکس 3 نمای روباتیک آسمانخراش جدید شیکاگو و واکنش به شرایط آب و هوایی عکس تکنولوژی معماری عکس طراحی برج عکس طراحی معماری عکس طراحی نما عکس معماری آمریکا عکس معماری برج

  گالری عکس 4 نمای روباتیک آسمانخراش جدید شیکاگو و واکنش به شرایط آب و هوایی عکس تکنولوژی معماری عکس طراحی برج عکس طراحی معماری عکس طراحی نما عکس معماری آمریکا عکس معماری برج

  گالری عکس 5 نمای روباتیک آسمانخراش جدید شیکاگو و واکنش به شرایط آب و هوایی عکس تکنولوژی معماری عکس طراحی برج عکس طراحی معماری عکس طراحی نما عکس معماری آمریکا عکس معماری برج

  گالری عکس 6 نمای روباتیک آسمانخراش جدید شیکاگو و واکنش به شرایط آب و هوایی عکس تکنولوژی معماری عکس طراحی برج عکس طراحی معماری عکس طراحی نما عکس معماری آمریکا عکس معماری برج


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *