• مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز

  زمانی خانه‌های پیش‌ساخته و چندتکه موردپسند نبودند اما آن‌ها را امروزه به عنوان یک روش آسان و ارزان برای ساخت خانه‌های سفارشی و دلخواه می‌شناسیم. Robert M. Gurney (رابرت ام. گارنی) موقع طراحی خانه Modular (مدولار) در حومه واشنگتن از این متد استفاده کرد.
  این خانه مدرن و پیش‌ساخته، به عنوان یک خانه ویژه برای یک توسعه‌دهنده ساخته شد. این خانه، نمای یک ساختمان معاصر را دارد؛ همان چیزی که از یک خانه مدرن انتظار داریم. با این روش می‌توانیم؛ دقیقاً همان چیزی را که می‌خواهیم؛ بسازیم.

  گالری عکس 1 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  ساختن ۳۰ قطعه این ساختمان، دو هفته به طول انجامید؛ سپس آن را به مکان موردنظر حمل کردند و پروسه مونتاژ خانه فقط ۲ روز زمان برد. زمانی که چهاردیواری خانه در حال ساخت بود؛ کفپوش و زیرزمین بتنی، کار گذاشته شدند.
  دمای خانه را با یک سیستم زمین‌گرمایی HVAC و چند اینستالیشن، کنترل می‌کنند. مطابق سلیقه مشتری، کفپوش از جنس چوب افرا، در و پنجره‌ها از جنس چوب گردو و راه‌پله از آلومینیوم ساخته شد. روکش نمای بیرونی ساختمان، ترکیبی از چوب سرو اسپانیایی، فلز شیاردار و گچ است. رویای خریدار خانه، ساختمانی مدرن و مملو از نور طبیعی بود. تیم معماری برای تحقق این رویا، چند پنجره بزرگ نیز طراحی کرد.

  گالری عکس 2 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 3 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 4 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 5 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 6 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 7 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 8 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 9 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 10 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 11 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 12 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 13 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 14 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 15 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 16 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 17 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 18 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن

  گالری عکس 19 مونتاژ خانه ای مدرن از قطعات پیش‌ساخته تنها در ۲ روز عکس تکنولوژی معماری عکس دکوراسیون داخلی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری آمریکا عکس معماری مدرن عکس معماری واشنتگتن


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *