• مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا

  مرکز تفریحی، فرهنگی و ورزشی سالبورا،  ساختمانی است که  برای فعالیت های ورزشی، فرهنگی و اداری-اجرایی استفاده می شود  و توسط گروه معماری ACXT طراحی شده است. این مرکز در همسایگی سالبورا در ویتوریا قرار دارد. این پروژه  به عنوان مرکز اصلی گردهمایی های مردمی و برنامه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در نظر گرفته شده است.

  گالری عکس 1 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  برنامه های قابل اجرا در این ساختمان به سه بخش اصلی تقسیم می شوند:
  - طبقه همکف ساختمان برای استفاده های عمومی مانند کافه، اتاق استراحت، سالن کنفرانس و سال اجتماعات در نظر گرفته شده است
  - طبقه زیرزمین برای فعالیت های ورزشی به غیر از شنا
  - و طبقه اول دارای فضاهای اداری، فرهنگی ( مانند: اتاق مطالعه، کتابخانه ،اینترنت و تکنولوژی و همچنین کارگاه های آموزشی) می باشد. در این طبقه استخر و رختکن نیز وجود دارد.

  گالری عکس 2 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 3 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  به دلیل نمای شیشه ای در طبقات، از بیرون نمای داخل و فعالیت های آن قابل مشاهده می باشد. در خیابان نیز، ارتباط بین فضای محلی و داخل این مرکز حفظ شده است.در مقابل، طبقه اول نفوذ پذیری کمتری دارد، زبان فنی به کار رفته در این طبقه بیشتر انتزاعی است و به دلیل عدم استفاده از مقیاس های انسانی به ایماژ های قوی تری دسترسی داریم. جدای از یک ساختمان جمع و جور با ابعاد 110×60 متر، مدیون پاسیوهای بلند به کار رفته در این ساختمان هستیم که در عرض ساختمان قرار گرفته اند و رابطه بصری بین فعالیت های انجام شده در داخل این ساختمان را ممکن می سازند.

  گالری عکس 4 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 5 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 6 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 7 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 8 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 9 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 10 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 11 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 12 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 13 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 14 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 15 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 16 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 17 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 18 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 19 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 20 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 21 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 22 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 23 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 24 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 25 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 26 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 27 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 28 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 29 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 30 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 31 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 32 مرکز تفریحی فرهنگی و ورزشی سالبورا عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری ایتالیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *