• طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین

  شرکت معماری Vector Architects (وکتور آرشیتکتس)، تصاویر جدیدترین پروژه خود را منتشر کرد؛ کتابخانه Seashore (سیشور) در ساحل آرام Bohai Bay (بوهای بای) که حدود سه ساعت تا پکن فاصله دارد. این پروژه، قسمتی از یک مجموعه تفریحی است که سبک زندگی آرام و راحت را به شهروندان کلان‌شهر پکن هدیه می‌کند. این ساختمان از یک سالن باز مطالعه، یک فضای آرام مخصوص انجام مدیتیشن، یک اتاق فعالیت چندمنظوره و یک سالن استراحت تشکیل شده است. کتابخانه درست در کنار آب بنا شده است و قسمت‌های درونی آن به گونه ای با دقت طراحی شده اند تا یک ارتباط خاص با اقیانوس واقع در سمت شرق، نور طبیعی و باد برقرار کنند؛ هرکدام از این عناصر، روح زندگی را مهمان این فضا کرده اند.

  گالری عکس 1 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  سالن مطالعه، بزرگ‌ترین قسمت ساختمان محسوب می‌شود که در دو طبقه گسترده شده و میز و صندلی‌های آن مشرف به اقیانوس هستند؛ به گونه ای که در هر نقطه از کتابخانه می‌توان از تماشای اقیانوس لذت برد. در طبقه همکف آن از دیوارهای شیشه‌ای استفاده شده که با باز کردن آن‌ها در روزهای خوب، می‌توان از نسیم خنک اقیانوس بهره برد. اما در طبقه بالا، یک نوار بزرگ از پنجره‌های ثابت طراحی شده است. خرپاهای سقف فلزی، فاصله شرق تا غرب ساختمان را طی می‌کنند که کل این فاصله با یک سری ستون ساپورت می‌شود تا جایی که کاملاً یکپارچه و به طرف دریا خم می‌شود. روزنه‌های بیضوی پشت‌بام منجر به ایجاد یک طرح نورانی راه‌راه روی کف ساختمان می‌شوند؛ همچنین تهویه طبیعی فضاهای داخلی را نیز فراهم می‌کنند.

  گالری عکس 2 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  اندازه اتاق مدیتیشن متوسط است که در طبقه بالایی و جنب سالن مطالعه قرار دارد. اتاق مدیتیشن برخلاف سالن مطالعه، فقط دارای دو پنجره با عرض ۳۰ سانتیمتر است که نه تنها هیچ نمایی به سوی بیرون ندارند؛ بلکه میزان و کیفیت نور ورودی به این فضا را هم کنترل می‌کنند. یک سری شیار و نقص روی دیوارهای مسطح بتنی آن وجود دارد که منجر به ایجاد خطوط نور روی کف و دیوارها می‌شوند. در طول روز، این فضا به تغییر حال ما کمک می‌کند؛ بازدیدکننده در میان میزان نور کنترل شده و صدای امواج دریا، با خود خلوت خواهد کرد. سالن فعالیت های گروهی نیز از ساختاری مشابه برخوردار است که با یک دیوار بتنی ناموزون و زاویه‌دار جدا شده و به سمت اقیانوس باز می‌شود. پلان باز و انعطاف‌پذیر سالن فعالیت های گروهی، پذیرای طیف وسیعی از رویدادها خواهد بود؛ بدون اینکه سکوت و آرامش سالن مطالعه و اتاق مدیتیشن را به هم بزند.

  گالری عکس 3 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 4 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 5 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 6 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 7 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 8 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 9 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 10 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 11 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 12 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 13 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 14 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 15 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 16 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 17 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 18 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 19 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 20 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 21 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 22 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 23 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 24 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 25 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 26 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 27 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 28 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 29 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 30 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 31 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی

  گالری عکس 32 طراحی کتابخانه Seashore درست در لبه سواحل چین عکس شرکت معماری عکس طراحی کتابخانه عکس طراحی نما عکس معماری پکن عکس معماری چین عکس نمای بتنی


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *