• طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن

  تعلیم و تربیت یک کودک نیازمند امکانات کافی است؛ چه در رابطه با تحصیل و انضباط باشد و چه سرگرمی و بازی. محیط پیرامون نقش به سزایی در شکل گیری ذهن و شخصیت کودک ایفا می کند. ترکیب متعادلی از گذشته و حال، ساختن و ویران کردن، طبیعی و مصنوعی و نظم و بازی، مدرسه Burntwood لندن را به فضایی مناسب تبدیل کرده است. Allford Hall Morris طراح این مدرسه است.

  گالری عکس 1 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 2 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  براساس طرح او، تمامی ساختمانهای موجود به غیر از استخر و آمفی تئاتر طراحی شده توسط Leslie Martin، تخریب شدند. یکی از اصلی ترین چالش های پروژه، بازسازی ساختمان های مخروبه در کنار ساختن فضاهای جدید بود.

  گالری عکس 3 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  طبق اظهارات معمار پروژه، طرح پیشنهادی تغییر شکل مدرسه Burntwood به یک فضای آموزشی مدرن بود. این مدرسه واقع در جنوب غربی لندن، 2000 دانش آموز و 200 کارمند دارد. همراه کردن چشم انداز موجود با 6 ساختمان جدید، فضایی شاد و کارآمد برجای گذاشته است.

  گالری عکس 4 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  پیوند دانش گذشته با حال، جوی شاد و سرزنده برای این محیط آموزشی ایجاد کرده و در عین حال، مشخصه اصلی ساختمان تأسیس شده در 1984 را در خود حفظ کرده است. ساختمان آموزشی در چهار طبقه، سالن ورزشی و یک ساختمان هنر به این مجموعه اضافه شده اند. چمن زارها، میدان ها و مکانی مرکزی برای عابران از جذابترین نواحی مدرسه به شمار می آیند. برقراری تعادل بین آموزش و نظم با بازی و تفریح در نمای ساختمان آموزشی به تصویر کشیده شده است. معمار ساختمان با مهارت تمام، قاب های پیش ساخته بتنی در و پنجره ها را در یک چهارچوب 5/7 متری قرار داد.

  گالری عکس 5 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  فضاهای آموزشی در امتداد یک راهرو مرکزی قرار گرفته اند و در بین آن ها تراس هایی رو به بیرون وجود دارد. نور خورشید از طریق پنجره های بلند و بزرگ انتهای راهرو به درون می تابد و تعادلی بین طبیعت و ساخته های دست انسان برقرار می کند. کلاس های درس کاملاً انعطاف پذیر هستند؛ به گونه ای که در صورت نیاز می توان آنها را با دیگر فضاهای آموزشی ترکیب کرد یا با هم تعامل داشته باشند.

  گالری عکس 6 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  این طرح تا به حال موفق به دریافت جایزه های مختلفی چون New London و RIBA شده است و در بین ۶ نامزد نهایی دریافت جایزه RIBA Stirling 2015 قرار دارد. گروه معماری AHMM تا به حال سه بار نامزد دریافت این جایزه شده اما تاکنون برنده نشده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که امسال چه چیزی در انتظار شرکت می باشد.

  گالری عکس 7 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 8 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 9 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 10 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 11 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 12 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 13 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 14 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 15 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 16 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 17 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 18 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 19 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 20 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 21 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 22 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 23 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 24 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 25 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 26 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 27 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 28 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 29 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 30 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 31 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن

  گالری عکس 32 طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن عکس بازسازی عکس طراحی فضای آموزشی عکس طراحی مدرسه عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری لندن


نظرات

 1. خیلی خوب بود ،
  کاش پلانها ، نما و برش ها را مجزا و با ترجمه فارسی قید میکردید
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *