• طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول

  پله‌ها حول این برج بتنی چندکاره را فرا گرفته است. ساختمانی که در یکی از مناطق شلوغ سئول با نام Gangnam (گانگنام) قرار دارد. ساختمان بتنی از قسمت استیجاری طبقه همکف مستقل است.

  گالری عکس 1 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  حاصل طراحی Sae Min Oh و اعضای شرکتش، Bang by Min، به عنوان خیابان سه‌بعدی، ساختمانی شگفت‌انگیز است که اطراف آن، یک سری پیش‌آمدگی و فضای طاقچه مانند دیده می‌شود؛ این نواحی، تراس‌هایی مشرف به مناظر بیرون و مکان‌هایی برای نشستن در هوای آزاد خلق کرده‌اند.

  گالری عکس 2 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  ساختمان رو به یک خیابان شلوغ است؛ خیابانی که مرکز خرید اصلی پایتخت کره جنوبی می‌باشد. این بنای شش طبقه، میزبان چندین اداره، فروشگاه و کافه خواهد بود.

  گالری عکس 3 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  این خیابان که یکی از مناطق شهری Gangnam است؛ به عنوان یک منطقه مسکونی نسبتاً راکد باقی خواهد ماند.
  ساختمان نیاز ندارد که به حساسیت‌های محیط پیرامونش پاسخ دهد اما خودش را به عنوان یک چشم‌انداز ناآشنا مستقر می‌کند تا جانی نو به خیابان ببخشد.

  گالری عکس 4 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  ساختمان، ترکیبی از بتن و سطوح پولادی ضد زنگ و یک قسمت شیشه‌ای در بالا را به نمایش می‌گذارد.
  طرح پله‌های بیرونی کمک می‌کنند تا ساختمان به عنوان ادامه عمودی خیابان عمل کند و نیمکت‌های بتنی در طول آن، نقشه ایستگاه را ایفا می‌کنند.

  گالری عکس 5 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  بازسازی نمای عمودی و برنامه‌های متنوعی که خیابان را اشغال کرده، تلاشی در جهت خلق یک خیابان سه‌بعدی است که به فرهنگ در مقیاس‌های کوچک، جانی نو می‌دهد.
  اگر گسترش عمودی خیابان، قادر به خلق یک اثر همکاری متقابل باشد؛ آن گاه، زمینه ای برای واکنش های زنجیره‌ای و خود همزیستی را فراهم می‌کند.

  گالری عکس 6 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  طرح تمایل دارد بازدیدکننده‌ها و مشتری‌ها را به داخل مجموعه جذب کند؛ مجموعه‌ای که پلانی انعطاف‌پذیر دارد. انعطاف‌پذیری طرح ساختمان باعث ایجاد این پتانسیل شده که فضاهای ساختمان را راحت اجاره داد.
  آسانسورها، راه‌پله‌ها و سرویس‌های بهداشتی نیز به‌گونه‌ای قرار گرفته‌اند که پتانسیل اجاره این فضا ۸۷۵ مترمربعی را به حداکثر رسانده است.

  گالری عکس 7 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  پنجره‌های کوچک دایره‌ای و مربعی در دو طرف ساختمان قرار دارند؛ در حالی که نمای ساختمان از طریق دیوارهای شیشه‌ای بزرگ، به مناظر شهر می‌نگرد.

  گالری عکس 8 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  این پروژه، برنده جایزه معماری سال سئول شد.

  گالری عکس 9 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 10 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 11 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 12 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 13 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 14 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 15 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 16 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 17 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 18 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 19 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 20 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 21 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 22 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 23 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 24 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 25 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی

  گالری عکس 26 طراحی ساختمان به شکل بلوکی نامنظم در سئول عکس بازسازی عکس جایزه معماری عکس طراحی نما عکس مجتمع تجاری عکس معماری سئول عکس معماری کره جنوبی


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *