• طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT

  باشگاه ورزشی اتلتیک بیلبائو با نام San Mames، یکی از بزرگ­ترین باشگاه­های فوتبال اروپا است. استادیوم افسانه­ای سابق آن بیش از صد سال قدمت داشت که از آن به عنوان کلیسای بزرگ فوتبال یاد می­ شود.

  گالری عکس 1 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 2 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 3 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  چالش برانگیزترین قسمت در طراحی San Mames جدید، حفظ جو سحرآمیز و پر از هیجان کلیسای بزرگ فوتبال قدیمی بود. این اثر باشکوه، نه تنها باید حفظ می شد؛ بلکه باید بر شدت آن نیز می افزودند تا خواسته بهترین طرفداران فوتبال را برآورده می کرد.

  گالری عکس 4 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 5 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 6 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  قرار گرفتن استادیوم جدید در انتهای منطقه شهری بیلبائو، شرایط را برای خلق بنایی هنرمندانه در حین رعایت حقوق دیگر ساختمان های شهر را فراهم کرد. در این راستا، اولین ایده ای که در ذهن طراح آن شکل گرفت؛ این بود که ساختمان چیزی بیش از یک مجموعه ساده با امکانات ورزشی باشد.

  گالری عکس 7 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  قسمت زیبایی که در تصویر مشاهده می کنید؛ در گذشته فاقد ارزش و زیبایی بود. این ناحیه دایره ای شکل بین نواحی پیرامون استادیوم و پشت جایگاه تماشاچیان قرار دارد که در واقع، مهم ترین قسمت یک استادیوم فوتبال به حساب می آید. چیزی که به آن ارزشی خاص بخشیده، امکان برقراری ارتباط با شهر و حاشیه آن است. یکی دیگر از مشخصه های استادیوم، نمای آن می باشد که در شب با یکی از پیشرفته ترین سیستم های روشنایی دینامیکی نورانی می شود. سقف آن از خرپاهای فلزی شعاعی مستحکمی تشکیل شده است و جایگاه تماشاچیان را با کیسه های ETFE، کاملاً پوشانده اند. در ساخت جایگاه تماشاچیان، نهایت دقت را داشته اند تا توانایی تحمل فشار بالایی که آن ها در حین مسابقه وارد می کنند را داشته باشد.

  گالری عکس 8 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  برای پذیرایی از مهمان ها نیز فضاهایی در نظرگرفته شده است که در کنار آن صندلی های VIP، مکانی برای قرار ملاقات، رستوران ها، کافه ها، موزه باشگاه و فروشگاه وجود دارد. این مکان ها درست مانند قسمت ورزشی استادیوم، به روی عموم مردم باز هستند و گنجایشی بیش از 53000 نفر را دارند.

  گالری عکس 9 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 10 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 11 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 12 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 13 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 14 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 15 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 16 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 17 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 18 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 19 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 20 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 21 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 22 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 23 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 24 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 25 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 26 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 27 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 28 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 29 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 30 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 31 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 32 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 33 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 34 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 35 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 36 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 37 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 38 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 39 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی

  گالری عکس 40 طراحی استادیوم جدید باشگاه بیلبائو توسط گروه معماری ACXT عکس طراحی استادیم عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اسپانیا عکس معماری مدرن عکس معماری ورزشی


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *