• ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین

  شرکت ایتالیایی archea associati، ساخت مجموعه ای در شهر Liling چین را بر عهده گرفت؛ منطقه ای که امروزه، آن را با این اثر سرامیکی می شناسیم. در واقع این مجتمع 210000 مترمربعی یک موزه می باشد اما در کنار آن یک هتل و یک منطقه صنعتی نیز ساخته شده است.
  ساختمان های این مجموعه در یک طرح دایره ای مرتب شده اند و هرکدام از آنها به شکل ظروف یا گلدان های تزئینی هستند. سطح این ساختمان ها با طرح ها و رنگ های متنوعی چون قرمز خاکی یا زرد کهربایی، پوشیده شده است. طرح داخلی پروژه به گونه ای است که فضای بزرگی از کف خیابان در زیر سایه یکی از ساختمان ها قرار گرفته است.

  گالری عکس 1 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 2 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 3 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 4 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 5 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 6 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 7 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 8 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 9 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 10 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 11 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 12 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 13 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 14 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 15 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 16 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 17 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری

  گالری عکس 18 ساختمان هایی گلدانی شکل در موزه سرامیکی چین عکس طراحی موزه عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری بیرونی عکس معماری چین عکس نور در معماری


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *