• زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO

  طی فستیوال معماری ۲۰۱۴ لندن، شاهد برگزاری رقابتی لگویی در بین برندگان جایزه استرلینگ بودیم. زاها حدید، راجرز استیرک، استنتون ویلیامز و Witherford Watson Mann در این رقابت شرکت کردند. مدیریت مسابقه بر عهده آکادمی سلطنتی هنر بود. هریک از تیم‌های شرکت‌کننده می‌بایست طرحی نو برای مناطق فرهنگی جدید لندن ارائه می‌دادند.
  در نهایت، ماکت کم ارتفاع زاها حدید به عنوان برنده این رقابت معرفی شد. طرح زاها حدید، بافت شهری را به رود موجود در اطراف شهر، پیوند زده بود. این ماکت،Live Work نامیده شد. در این طرح سعی شده، با استفاده از همپوشانی مناطق مسکونی و بناهای اداری، مرزهای بین تیپولوژی‌های مختلف را محو کنند. قدردانی از تیم زاها حدید به خاطر رونمایی از پلانی بود که منجر به کاهش فاصله زمانی بین محل زندگی و کار افراد می‌شود.

  گالری عکس 1 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  زاها حدید در مورد این رقابت اظهار داشت: در طراحی ماکت، فقط روی خلق بناهایی با اشکال خاص تمرکز نکردیم. کار کردن با قطعات LEGO این فرصت را به ما داد تا آرایش‌های مختلف را امتحان کنیم؛ از ساختمان‌های خیلی بلند قائمه تا ساختارهای کوتاه‌تر و خمیده. خلق هریک از این ساختارها، چالش خاص خود را داشت.

  گالری عکس 2 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  گالری عکس 3 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  گالری عکس 4 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  گالری عکس 5 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  گالری عکس 6 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  گالری عکس 7 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  گالری عکس 8 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن

  گالری عکس 9 زاها حدید و طراحی ماکت شهر لندن با استفاده از قطعات LEGO عکس زاها حدید عکس ساخت ماکت عکس مسابقه معماری عکس معماری انگلستان عکس معماری بریتانیا عکس معماری لندن


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *