• زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ

  بعد از رقابت های بین المللی، زاها حدید که به عنوان معمار این پل انتخاب شده بود این سازه بسیار عظیم  بر روی رودخانه تاموسی تایوان ساخته شد. این کار بزرگ توسط گروه معماران لئونارت، آندرا و همکارانش در دهانه بزرگ ترین رودخانه تایوان ساخته شده است.

  گالری عکس 1 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  گالری عکس 2 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  این سازه نه تنها راه ارتباطی بین شهر های همسایه را فراهم کرد بلکه تا حد زیادی از ترافیک در سطح شهر کم کرد. این دوراهی، انبوه ترافیک در روی پل را نیز کاهش داد و دسترسی آسان به بندر تایپی را که یکی از شلوغ ترین مناطق کشتیرانی است، ممکن کرده است.

  گالری عکس 3 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  از این طریق خط ارتباطی راه آهن دانهای (danhai) از روی رودخانه تامسوئی برای ارتباط با شهر بالی نیز ممکن شد. از یک طرف در مرکزیت بودن تامسوئی در شرق و بالی در قسمت غربی این پل، این دهانه بزرگ رودخانه به مکانی توریستی و گردشگری نیز تبدیل شد.

  گالری عکس 4 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  استفاده از یک کابل بسیار بزرگ تاثیر بسیار مهمی در نمای این طرح دارد. در این پل از یک دکل بتونی بلند به عنوان تکیه گاه 920 متر جاده، راه آهن و مسیر عابر پیاده استفاده شده است.

  گالری عکس 5 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  این دکل به شیوه ای طراحی و قرارگرفته است که به بستر آب آسیبی نرساند و از طرفی برای نمای شهر مانعی نباشد.

  گالری عکس 6 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  گالری عکس 7 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  گالری عکس 8 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  گالری عکس 9 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  گالری عکس 10 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری

  گالری عکس 11 زاها حدید و استفاده از دکلی به عنوان تکیه گاه پل دانجییانگ عکس زاها حدید عکس شهرسازی عکس طراحی پل عکس گروه معماری عکس معماری تایوان عکس معماری شهری


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *