• خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ

  خانه 2M، واقع در امتداد جاده‌ای شلوغ و در دومین ردیف خانه‌های روبه دریا در شهر لاگوای پرتغال است. خانه‌ای که مهم‌ترین فاکتور برای تعیین مکان آن، حفظ حریم خصوصی ساکنینش بود. ساختمان از ویژگی‌های خاصی برخوردار نیست؛ در جهت جنوب به شمال آن، شیبی به طرف بالا دیده می‌شود و اینکه محور طولی خانه در امتداد شمال به جنوب است تا بیشترین بهره را از نور خورشید ببرد.

  گالری عکس 1 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 2 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  تیم طراحی برای ایجاد حداکثر فضاهای کاربردی، خانه را به شکل متوازی‌السطوح طراحی کردند.
  مهم‌ترین دغدغه گروه معماری، سازمان‌دهی نور ساختمان بود. حیات خلوت خانه نقش پارکینگ ساختمان را نیز دارد؛ ازاین‌رو آن را کاملاً محصور کردند تا از هیاهوی جاده شلوغ در امان باشد.
  در این بنا طبقه دیگری نخواهید یافت. دو فضای بزرگ خالی نیز طراحی شده که یکی در سمت غرب آشپزخانه و دیگری در سمت غرب اتاق ناهارخوری و محلی برای گذراندن اوقات فراغت قرار گرفته‌ است؛ فضایی که سقف آن را با ایوان پوشانده‌اند. دو فضای خالی دیگر نیز در غرب خانه دیده می‌شوند؛ جایی که دو اتاق کودک زیبا طراحی شده‌اند.
  طبقه همکف، پلانی باز دارد که در دو سطح اجرا شده است. نور خورشید از بالا  به  دیوار سفید می‌تابد؛ یعنی جایی که راه‌پله طبقات را به هم مرتبط می‌کند. چوب سرو ژاپنی به طبقه سفید بالایی، شور و گرمای خاصی بخشیده است. این طبقه شامل ۳ اتاق‌خواب می‌باشد که هرکدام از آن‌ها دارای سرویس بهداشتی و لباسشویی مجزا هستند.
  2M، خانه‌ای است مملو از نور و دارای حریمی کاملاً خصوصی که فرصت تجربه فضایی آرامش‌بخش را به ساکنین آینده خود هدیه خواهد کرد.

  گالری عکس 3 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 4 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 5 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 6 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 7 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 8 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 9 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 10 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 11 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 12 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 13 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 14 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 15 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 16 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 17 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 18 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 19 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 20 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 21 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 22 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 23 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 24 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 25 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 26 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 27 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 28 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 29 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 30 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری

  گالری عکس 31 خانه ای ویلایی در امتداد جاده ای شلوغ عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال عکس معماری مسکونی عکس معماری ویلا عکس نور در معماری


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *