• خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس

  کارگاه هنری مداک گاوین محل اقامت بسیار زیبایی را در 90 کیلومتری شمال کیپ تون آفریقای جنوبی، در حاشیه اقیانوس و در نزدیکی طبیعتی بکر خلق کرده است. اثری مدرن در بین سبک مدیترانه ای که توجه بیننده را به خود جلب می کند. این سازه، شبیه به ساختمانی دو طبقه و مستطیلی با 600 متر مربع مساحت است. این ساختمان شامل: سه اتاق خواب، فضای بسیار عالی برای اتاق نشیمن و اتاق پذیرایی می باشد، این بنا دارای یک اتاق مطالعه ، و تراس های بسیار زیبا همراه با بالکن است.

  گالری عکس 1 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 2 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  طبق گفته دیگر معماران، بنای این ساختمان به صورت عمودی در زیباتر شدن آن بسیار موثر است. عمارتهای پشتی و جلویی به صورت دو طبقه ساخته شده اند و پنجره ها در داخل دیوار به صورت دو قسمت مجزا تعبیه شده و بدین ترتیب بر بعد عمودی ساختمان تاکید می کنند. هر دو عمارت با راهرو، که یک عنصر مجزاست به یکدیگر مرتبط شده اند و این عنصر واحد برای تاکید بیشتر بر بعد عمودی ساختمان اصلی است. همانطور که در عکس مشاهده می کنید عناصر داخلی تصویری از منظره اقیانوس را بر تصور بیننده حک می کنند.

  گالری عکس 3 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 4 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 5 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 6 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 7 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 8 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 9 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 10 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 11 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 12 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 13 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 14 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 15 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 16 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 17 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 18 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 19 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 20 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 21 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 22 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا

  گالری عکس 23 خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس معماری افریقای جنوبی عکس معماری ساحلی عکس معماری مدیترانه ای عکس معماری ویلا


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *