• تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی

  Menos E Mais، در بندر آزور پرتغال، ساختمانی به شکل یک حجم انتزاعی بتنی ساخته که در ساخت آن به حفظ ظاهر اصلی و صنعتی منطقه توجه کرده است. این فضا در بین یک کارخانه قدیمی تنباکو و یک ساختمان جدید طراحی شده است و شامل فضایی برای برپایی نمایشگاه‌ها، اجراهای مختلف و آزمایشگاه‌ها می‌باشد.

  گالری عکس 1 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  ساختمان بتنی به جای نمایش تفاوت دو بنای قدیمی و جدید، آن‌ها را به خوبی با هم پیوند زده است. این حجم بتنی، سالنی برای پذیرایی از مهمان‌ها، استراحت و تعمق و تفکر را نیز در خود جای داده است.

  گالری عکس 2 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 3 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 4 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 5 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 6 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 7 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 8 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 9 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 10 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 11 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 12 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال

  گالری عکس 13 تلفیق مجموعه هنرهای پرتغالی با یک حجم انتزاعی بتنی عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس طراحی نمایشگاه عکس معماری ارگانیک عکس معماری اروپا عکس معماری پرتغال


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *