• بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe

  ساختمان اداری Adobe Global Headquarters در سن خوزه تحت یک بازسازی کامل قرار گرفته است. فاز اولیه پروژه، تمامی فضاهای اصلی این ساختمان یک میلیون فوت مربعی را در برمی‌گیرد.

  گالری عکس 1 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  در شروع کار، به بازسازی قسمتی با نام Customer Experience Center پرداختند. تیم طراحی مکانی جذاب خلق کردند. در این فضا تیم‌های فروش می‌توانند مشتریان Adobe را از آخرین محصولات دیجیتالی و راه‌حل‌های خود مطلع کنند. CEC جدید متشکل از سه مکان اطلاع‌رسانی، محلی برای امتحان محصولات دیجیتالی و ناحیه‌ای جهت پذیرایی است.
  قسمت دیگری که تحت بازسازی قرار گرفت؛ VDTA نام دارد. این ناحیه که در واقع فضای باز اداری است در سراسر هر سه برج ساختمان مستقر شده است. اولین طبقه تکمیل شده، طبقه ۱۲ برج غربی می‌باشد که قبلاً قسمت اصلی آن حول دفترهای اداری قرار داشت. نقشه امروزی آن یک فضای اداری باز است که از فضاهای آن حداکثر استفاده را کرده‌اند.
  ناحیه بعدی را با نام W12 می‌شناسیم. طرح اولیه این قسمت، ایجاد فضایی کوچک برای ایستگاه‌های کاری است که هم شامل نواحی باز و محصور اما مشترک و از طرفی هم خصوصی تر می‌باشد. همچنین یک سری برنامه‌های گرافیکی را نیز در دل خود جای داده که علاوه بر گرامی داشتن یاد مؤسس Adobe، تأییدی بر  برندهای مشترک نیز می‌باشد.
  آخرین قسمت پروژه، ساختن فضایی باز و اتاق‌های کنفرانس در این طرح باز است. با نقل‌مکان مدیران از اتاق‌های خود به این نواحی، بین گروه‌هایی که تا دیروز فاصله بود؛ سطوحی جدید از ارتباطات شکل خواهد گرفت.
  راه پلهایی که در بالای برج شرقی ساخته شده است؛ از طبقه مدیران تا طبقه‌ای که امکانات عمومی و مشترک را در خود جای داده، امتداد می‌یابد. پروژه با درنظر گرفتن بالاترین استانداردها در جریان است و به خاطر W12، موفق به دریافت گواهی LEED Platinum شد.

  گالری عکس 2 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 3 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 4 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 5 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 6 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 7 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 8 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 9 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 10 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 11 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 12 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 13 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 14 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 15 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 16 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 17 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 18 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 19 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 20 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 21 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 22 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 23 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 24 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 25 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 26 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 27 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 28 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 29 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 30 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 31 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 32 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 33 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 34 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه

  گالری عکس 35 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت Adobe عکس بازسازی عکس طراحی اداری عکس گروه معماری عکس معماری اداری عکس معماری داخلی عکس معماری سن خوزه


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *