• بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس

  ساختمان Gigogne Building Restructuration در منطقه ۱۱ شهر پاریس قرار دارد؛ یعنی در قلب منطقه‌ای مملو از معماری‌های شهری. نمای اصلی بنا مشرف به یک حیاط است. ورودی سرپوشیده اولین ساختمان مجموعه و ورودی اصلی ساختمان از خیابان Parmentier می‌باشد. قدمت بنا به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد که در سال ۱۹۷۰، یک پاسیو به آن اضافه شد. پروژه حاضر، شامل تغییر نماهای رو به حیاط و پاسیو بود تا اصول مدرن در فضاهای اداری ظاهر شده  و پاسیو از آرامش، نور و گرمای لازم برخوردار گردد.

  گالری عکس 1 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  طبق بافت‌های معماری پاریس، ساختمان به درون حیاطی بزرگ باز می‌شود که نور طبیعی را به درون هدایت می‌کند. نماها و نازک‌کاری‌های چوبی قدیمی را از نمای آن حذف کردند. نمای جدید شامل پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ با چهارچوب‌های چوبی است. این پنجره‌ها، نور و روشنایی را مهمان فضاهای تنگ ساختمان می‌کنند و ساکنین مجموعه دیگر احساس نخواهند کرد که در قفس قرار دارند.
  نمای جدید در کنار ایجاد روشنایی کافی، عایق گرما نیز می‌باشد.

  گالری عکس 2 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 3 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 4 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 5 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 6 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  نماهای آلومینیومی در سال ۱۹۷۰ کار شده بودند که با بنای موجود هیچ تناسبی نداشت؛ ازاین‌رو آن‌ها را با نماهای چوبی تعویض کردند.

  گالری عکس 7 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 8 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 9 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 10 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 11 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 12 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 13 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری

  گالری عکس 14 بازسازی ساختمانی در دل معماری‌های باشکوه پاریس عکس بازسازی عکس طراحی نما عکس معماری اروپا عکس معماری پاریس عکس معماری فرانسه عکس نمای چوب عکس نور در معماری


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *