• پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک

  در لوس آنجلس بر اساس ایده ی گالری کپیکینگ و در نیویورک بر اساس ایده ی گالری هنر و بی طرحی را با عنوان LANY ، مجموعه ای از طرح های خیالی هوایی را ارایه کردند که دو شهر را به صورت محلی و از پیش ساخته شده به یکدیگر متصل می کنند این کار توسط جفری ملیستن انجام گرفته است.
  از ارتفاع 1000 تا 2000 پایی، میلستین نمایی غیر موازی را از مناطق اطراف، پارک ها، محیط طبیعی اطراف و مراکز خرید است که به صورت منطقه ای ارائه می دهد. این طرح های خاص و شگفت انگیز تغییر و تحولی بزرگ در معماری نامتقارن می باشند. میلستین می گوید: به شدت تمایل به الگو های خاص و پیچیده برای نمای شهر ها داشتم تمام آن چه که در مورد جزء جزء قسمت های شهر از فرودگاه تا بخش های بزرگ تجاری در طول زمان پیشرفت کرد و همگی از طریق جاده ها و مسیرهای شریانی و بزرگرا ه ها، مانند پیکر موجودی زنده به یکدیگر مرتبط شده اند.

  گالری عکس 1 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  گالری عکس 2 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  نه تنها عکس پیچیدگی طرح را به شکل چندوجهی به خوبی نشان می دهد بلکه بخش های اجتماعی و فرهنگی طرح را به صورت بصری هم به نمایش می گذارد. میلستین می گوید: در لوس آنجلس بخش های اجتماعی و اقتصادی با تم رنگ و الگوی نماهای هوایی مشخص شده اند. تم رنگ از قهوه ای به سبز و آبی تغییر می کند و به سمت بخش های بازی و زمین تنیس و جاده ها با تورفتگی مشخص می شوند. رویای داشتن خانه برای یک آمریکایی در منطقه ای خاص در لوس آنجلس نشان داده شده ، دقیقا جایی که هر خانه استخر خصوصی و زمین تنیس دارد و در چند قدمی همسایه قرار می گیرد. در بخشی دیگر تصویر خانه هایی را می بینیم که در صحرای پالمید در کالیفرنیا، با زمینی برهنه احاطه شده اند و در این شرایط هر موجودی برای زنده ماندن دست و پا می زند.

  گالری عکس 3 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  گالری عکس 4 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  گالری عکس 5 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  گالری عکس 6 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  گالری عکس 7 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  گالری عکس 8 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک

  گالری عکس 9 پیچدگی های مسحور کننده لوس آنجلس و نیویورک عکس شهرسازی عکس معماری آمریکا عکس معماری شهری عکس معماری لس آنجلس عکس معماری نیویورک


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *