• انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس

  سانست رزیدنس استریپ (Sunset Residence Strip) توسط گروه معماری مک کلین به عنوان یک پروژه مسکونی در سه بخش تکمیل شد: ویلای لوکس، پارکینگ شیشه ای و خانه ای بسیار زیبا مخصوص مهمان . طبق نظرگروه توسعه، پارکینگ در نقطه ای قرار گرفته که نمایی عالی از محیط اطراف دارد. هر سه ساختمان از طریق مسیری آبی که به یک استخر و یا چشمه آب معدنی منتهی می شود به هم مرتبط می باشند. قسمت اصلی در این مسیر آب قرار گرفته و در بخش ورودی، راه پله ای کوتاه که به ورودی هال منتهی می شود قرار دارد.

  گالری عکس 1 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  محل اجتماع خانه، اتاق نشیمن اصلی است که در دوطبقه ساخته شده است، این قسمت، نمایی ویژه از لوس آنجلس و اقیانوسی که در پشت آن قرار دارد را به خوبی منعکس می کند. بین تمامی اجزا در این خانه هماهنگی بینظیری وجود دارد. ترکیب آشپزخانه و اتاق ها نیز احساس فوق العاده ای را به بیننده القا می کند. وجود این خانه در لوس آنجلس برای ساکنین آن محیطی بسیار مطلوب و لذت بخشی را فراهم آورده است.

  گالری عکس 2 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 3 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 4 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 5 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 6 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 7 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 8 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 9 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 10 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 11 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 12 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 13 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 14 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 15 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 16 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا

  گالری عکس 17 انعکاس غروب آفتاب درسانست رزیدنس استریپ لوس آنجلس عکس خانه ویلایی عکس طراحی ویلا عکس گروه معماری عکس معماری آمریکا عکس معماری لس آنجلس عکس معماری ویلا


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *