• طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید

  طراحی یک ساختمان اداری در مسکو به زاها حدید سپرده شده بود. محصول فکر و خلاقیت او، طبقاتی انباشته شده روی هم است که حول یک سالن مرکزی قرار گرفته‌اند. بالکن‌های هر طبقه از این مجموعه اداری مشرف به تالار مرکزی است و از طرف دیگر یک سری راه‌پله این بالکن‌ها را به سمت مقابل وصل می‌کند.

  گالری عکس 1 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  سالن مرکزی که یک فضای مشترک به حساب می‌آید؛ پرسنل شرکت‌های مختلف را ترغیب به برقراری ارتباط می‌کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا متوجه شده‌اند که  پرورش روحیه اجتماعی بودن کارمندان منجر به توسعه کارشان می‌شود و از طرفی باعث برقراری روابط کاری بین شرکت‌های مختلف می‌شود. ساختمان در یک سیستم راست و مستقیم سازماندهی شده است که فضای لازم را در اختیار کمپانی‌های کوچک و بزرگ قرار می‌دهد.

  گالری عکس 2 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 3 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 4 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 5 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 6 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 7 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 8 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 9 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 10 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 11 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 12 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 13 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو

  گالری عکس 14 طراحی یک ساختمان اداری حول یک سالن مرکزی توسط زاها حدید عکس زاها حدید عکس ساختمان اداری عکس طراحی راه پله عکس طراحی فضای اداری عکس معماری داخلی عکس معماری روسیه عکس معماری مسکو


نظرات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *