• رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام

  Emergent Technologies و Design Programme که به اختصار Em Tech نامیده می‌شود؛ از دانشگاه معماری لندن، از محصول جدید خود با نام TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام، رونمایی کردند. این محصول، نتیجه یک سری آزمایش در مورد خواص تخته‌های سه لایه قطعه‌قطعه شده است. TWIST در پی کنترل تمام خواص مواد و توسعه ساخت سطوحی است که با قطعات مجزا تشکیل شده باشد؛ به‌گونه‌ای که امکان تغییر جهت‌گیری این قطعات وجود داشته باشد.

  گالری عکس 1 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  در وهله اول، سیستم از اجزا تکه‌تکه شده دو عدد تخته سه لایه، دنده‌ها و بال‌ها، تشکیل می‌شود. نوع اول، طاق های مسطح هستند که عمدتاً یک تابع ساختاری می‌باشند که حاصل برش CNC، ورقه‌های سه لایه با ضخامت ۶ میلی‌متر هستند تا به پروفایل موردنظر و همسو با جهت آوندهای تخته، دست یابند. دسته دوم، ۴ میلی‌متر ضخامت و ۱۲۰ میلی‌متر عرض دارند که در جهت عمود بر جهت آوندها می‌باشند. این دسته را تحت زوایا و فواصل معینی به اجزا دنده وصل می‌کنند تا به خم و پیچش لازم دست یابند. اجزای دنده، ضامنی برای ویژگی‌های فیزیکی ذاتی اجزای نازک بال هستند که یک سری منحنی سینوسی روی سطح ایجاد می‌کنند.

  گالری عکس 2 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  یک زیرسیستم نیز با دو جزء اصلی با نام‌های شانه و عمود تشکیل می‌شود که دور سطح مسطح را می‌پیمایند. این سیستم در طول پروسه مونتاژ برای چفت‌وبست نقاطی استفاده می‌شود که اجزای دنده در آن نقاط قرار می‌گیرند. شانه‌ها نیز به‌صورت قطعاتی خطی به سازه اضافه می‌شوند که با خم کردن آن‌ها، با هندسه کل سطح یکپارچه شده و مانع حرکت اجزای دنده می‌شوند.

  گالری عکس 3 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  برای تولید اشکال کالیبره شده براساس نتایج آزمایش‌های فیزیکی انجام شده روی نوارهای تخته سه لایه از تکنیک‌های محاسباتی استفاده کردند. این آزمایش‌ها نشان دادند که با استفاده از چرخش‌های مختلف انتها سازه و چرخش شعاعی دنده‌ها، امکان ایجاد زوایای پیچش مختلف وجود دارد و در نتیجه میتوان طیف وسیعی از اشکال هندسی ساخت. این تحقیقات نقش پل ارتباطی بین دنیای فیزیکی و دیجیتالی هستند. این طرح امکان ساخت سطوح با قطعات جدا از هم را فراهم کرده است.

  گالری عکس 4 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  نتیجه تلاش طراحان Em Tech، نتیجه آزمایش‌ها، تکنیک‌های ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، رفتار مواد و موادی که از نظر ابعادی محدود شده‌اند؛ سطحی سبک با پیچشی کلی است که میزان نفوذ نور را کنترل می‌کند.

  گالری عکس 5 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 6 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 7 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 8 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 9 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 10 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 11 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 12 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 13 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن

  گالری عکس 14 رونمایی از تخته سه لایه TWIST در نمایشگاه چوب بیرمنگام عکس تکنولوژی معماری عکس خلاقیت در طراحی عکس مصالح ساختمانی عکس معماری انگلستان عکس معماری لندن


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *