هنر آلمان

  • نور و دنیای شگفت انگیز ریشه ها

    جذابیت خاصی در دنیای ریشه‌ها نهفته است. ریشه‌ها استعاره ای از اصالت ما، این که از کجا آمده‌ایم و به کجا خواهیم رفت؛ هستند. آن‌ها ارتباط بین ما با آفرینش ازلی است و در همان حین ما را به تمامی آفرینش‌های سراسر زندگی وصل می‌کنند. همان‌طور که ریشه درخت‌ها به سمت عمق و هسته زمین می‌رود؛ ذهن ما درگیر کشف ذات و معنای زندگی است. Ernst Haeckel، دانشمند و هنرمند آلمانی بود که هزاران گونه گیاهی را کشف، بررسی و نام‌گذاری کرد؛ همچنین شجره نامه ای برای درختان ترسیم کرد. Hilden و Daiz با الهام گرفتن از طرح او و خلق یک اثر هنری، ریشه‌ها را به خانه ما آوردند. برای مشاهده ی این ریشه های نورانی و شگفت انگیز با مساحت همراه شوید. هنر آلمان