معماری کامبوج

  • زاها حدید و طراحی موسسه مطالعاتی sleuk rith در کامبوج

    طراحی موسسه جدید sleuk rith به زاها حدید سپرده شده بود. این مرکز به منظور مطالعه در مورد نسل‌کشی در شهر پنوم پنه ساخته شد. در دوران حکومت خمر سرخ، مردم کامبوج متحمل اقدامات وحشیانه‌ای از سوی این رژیم شدند. طرح موسسه در کنار بزرگداشت فرهنگ غنی کامبوج، به احیای معماری منطقه می‌پردازد. ساختمان sleuk rith، اولین پروژه زاها حدید در کامبوج و اولین سازه چوبی اوست. هدف از خلق این مجموعه، مطالعه علل و نحوه پیشگیری از قتل‌عام است. این سایت در کنار یک کتابخانه عمومی و دانشکده حقوق قرار دارد. در سال ۲۰۰۸، دولت کامبوج، این زمین را به موسسه sleuk rith هدیه کرد. برای مشاهده تصاویر بیشتر از این معماری بی نظیر با مساحت همراه شوید. معماری کامبوج