معماری مدیترانه ای

  • خانه ای مدرن در آفریقای جنوبی با منظره ای به سمت اقیانوس

    کارگاه هنری مداک گاوین محل اقامت بسیار زیبایی را در 90 کیلومتری شمال کیپ تون آفریقای جنوبی، در حاشیه اقیانوس و در نزدیکی طبیعتی بکر خلق کرده است. اثری مدرن در بین سبک مدیترانه ای که توجه بیننده را به خود جلب می کند. این سازه، شبیه به ساختمانی دو طبقه و مستطیلی با 600 متر مربع مساحت است. برای چشیدن لذت زندگی در خانه ای به سوی اقیانوس با مساحت همراه شوید. معماری مدیترانه ای