معماری لائوس

  • طراحی خانه‌ای در لائوس از تلفیق معماری های مختلف

    پروژه محول شده به Makoto، طراحی خانه‌ای در شهر Pakse لائوس بود؛ منطقه‌ای که مشرف به رودخانه Mekong است. این سومین خانه مسکونی بزرگی است که در چند سال اخیر توسط این شرکت، به سبک کلاسیک اروپایی طراحی و ساخته شده است. خواسته دختر خانواده متقاضی طرح، ماهیتی مدرن و ساده بود که با فضای بیرون خانه در تضاد باشد. با مساحت همراه شوید تا گشتی در این خانه زیبا بزنیم. معماری لائوس