معماری عربستان

  • هادی تهرانی و طراحی دانشگاه ابوظبی توسط گروه معماری BRT

    موقعیت استراتژیک این دانشگاه بین ابوذبی و فرودگاه بین المللی شهر قرار دارد. این دانشگاه بخشی از یک طراحی بی نظیر برای این منطقه است. این طرح توسط گروه معماری BRT با طراحی داخلی هادی تهرانی ارائه شد. پروژه شامل تعدادی از عناصر خاص معماری سنتی است ،که اشاره به سبک معماری عربستان دارد. با توجه به حضور تعداد فارغ التحصیلان، دانشگاه تصمیم گرفت که کمپ های جدیدی را راه اندازی کند تا از این طریق برنامه های در حال توسعه را گسترش دهد. آن ها گروه تحقیق آکادمیکی را به راه انداختند تا استانداردهای جهانی را مد نظر قرار دهند و شرایطی را برای 6000 دانشجو فراهم کنند تا به بهترین شکل ممکن تحصیل در سطح و کیفیت عالی را در اختیار داشته باشند. برای آشنایی با این طراحی فوق العاده با مساحت همراه شوید. معماری عربستان