معماری روستایی

معماری روستایی چیست به همراه ویژگی های معماری روستایی و پلان خانه های روستایی خانه هاي روستايي ایران در مقایسه با معماری روستایی سایر نقاط جهان بر اساس سیر تحول معماری روستایی و نحوه اجرای پروژه معماری روستایی و کتاب معماری روستایی و مقاله معماری روستا درباره معماری روستا و معماری روستایی در مقایسه با معماری شهری

  • خانه ای با تلفیق معماری روستایی و شهری در کالیفرنیا

    همواره تماشای خلاقیت طراحان و معماران در ترکیب سبک های مختلف برای خلق سبکی مهیج و خاص، شگفت انگیز است. خانه تفریحی Healdsburg Ranch واقع در کالیفرنیا، طرحی از شرکت JUTE می باشد. ترکیب سادگی روستایی و عوامل شهری با اشاره ای به صنعت، منجر به ایجاد خانه ای آرامش دهنده شد. این خانه شما را به دورانی می برد که گویا دنیا شتابان به سمت سرعتی آرام می رود! کاربرد طیف خاکی، آرامش عمیقی به این خانه هدیه کرده است؛ این تمایز را می توان از طریق تصاویر خانه و چشم انداز اطراف آن نیز درک کرد. برای آشنایی بیشنر با این خانه با مساحت همراه شوید. معماری روستایی


  • ترکیب چوب با طراحی مدرن

    در گذشته واژه چوب در ساختمان سازی ما را یاد کلبه های روستایی و برون شهری می انداخت اما امروزه این ماده را در جایگاه متفاوتی می بینیم! طراحان و معماران برای بخشیدن ویژگی هایی خاص به خانه های مدرن، تمایل زیادی به کاربرد چوب نشان می دهند. قطعات چوبی احیا شده نه تنها به فضاهای درونی بلکه به فضاهای بیرونی نیز راه پیدا کرده اند. برای مشاهده ی این نماهای چوبی با مساحت همراه شوید. معماری روستایی