معماری بارسلونا

  • معماری کلیسای ساگرادا فیمیلا در بارسلونا

    یکی از معروفترین کلیساهای دنیا، ساگرادا فمیلاست، که توسط معمار معروف کاتالونیا(Catalan) آنتونی گادی در سال های (1852-1926) طراحی شده بود.این یک کلیسای بسیار بزرگ رومن کاتولیک در بارسلوناست. کامل نبودن طرح آن بسیار معروف است.با وجود این،در یونسکو این بنا برنده جایزه میراث جهانی شد. با مساحت همراه شوید تا نگاهی به این کلیسای زیبا بیندازیم. معماری بارسلونا