معماری آپارتمان

  • آپارتمان های استودیو A+3

    آپارتمان‌هایی که در تصویر مشاهده می‌کنید در منطقه مسکونی کاملاً آرامی قرار دارند؛ آپارتمان‌هایی که همچنان فضاهای قدیمی خود را حفظ کرده‌اند؛ فضاهایی بیرونی که امکان دورهم جمع شدن همسایه‌ها را ایجاد می‌کنند. هدف معمار پروژه نیز بازسازی و حفظ این‌گونه امکانات آپارتمان بود. با مساحت همراه شوید تا تصاویر بیشتری از این آپارتمان های آرام و دنج ببینید. معماری آپارتمان