معماری آذربایجان

  • ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو، شاهکاری از زاها حدید

    در سال ۲۰۰۷، معماری مرکز حیدر علی‌ اف باکو به شرکت معماری زاها حدید سپرده شد. هدف پروژه، ساخت بنایی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی یک ملت است؛ ملتی که در گذشته جزئی از شوروی سابق بودند. در سرتاسر ساختمان، هندسه‌ای سینوسی شکل دیده می‌شود. این هندسه مواج در کنار معماری تاریخی و خشک باکو قرار گرفته است. معماری خشک باکو، یادگار شوروی سابق است. معماری اسلامی، ترکیبی از ردیف‌ها، شبکه‌ها و ستون‌هایی است که فضایی عاری از وقفه تشکیل می‌دهند. از سویی دیگر، شاهد ظهور هنر خوشنویسی روی کف و دیوار تا سقف و گنبد بنا هستیم؛ نتیجه این امر، برقراری ارتباطی پیوسته بین عناصر معماری و محیط است. به جای تقلید از این سبک، حدید سعی کرد؛ این نوع معماری را درک کند و تفسیری نو به آن ببخشد. برای آگاهی از جزپیات بیشتر با مساحت همراه شوید. معماری آذربایجان