طراحی کلیسا

  • کلیسای کروی شکل پاریس

    بعد از شش سال، ساخت‌وساز کلیسا بزرگ Creteil شهر پاریس، پایان یافت. مسئولیت پروژه بر عهده Udo Zem Bok،  شرکت معماری AS و Pascale Zembok (طراح شیشه‌های دینامیکی قوس‌دار) بود. گنجایش کلیسا نسبت به قبل، دو برابر شده است. نمای کلی پروژه، بازسازی کامل کلیسا را نشان می‌دهد. برای مشاهده تصاویر بیشتر از این کلیسای کروی شکل با مساحت همراه شوید. طراحی کلیسا