طراحی کشتی

  • زاها حدید و کشتی تفریحی

    همکاری زاها حدید با شرکت هامبورگی سازنده کشتی Bohm Voss به خلق کانسپتی نو برای کشتی‌های تفریحی انجامید. طبق طرح اولیه قرار بود؛ طول کشتی ۱۲۸ متر باشد اما در نهایت پنج کشتی ۹۰ متری ساخته شد. این کشتی‌ها که از مهندسی فوق‌العاده‌ای برخوردارند؛ Unique Circle نامیده شدند. طبق اظهارات حدید، طرح کلی تحت تأثیر دینامیک سیال، اکوسیستم دنیای زیر آب و هیدرودینامیک کشتی‌هاست. برای مشاهده تصاویر بیشتر از این کشتی تفریحی خارق العاده با مساحت همراه شوید. طراحی کشتی