طراحی پناهگاه

  • پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی

    حاصل همکاری دانشجویان طراحی دانشگاه هاروارد با معماران OFIS، طراحی یک پناهگاه برای کوهنوردان کوه Skuta واقع در اسلوونی است. طرح ارائه داده شده مطابق با معماری بومی منطقه می‌باشد. تیم طراحی در اجرای پروژه از مهندسین AKT II کمک گرفتند تا از جنبه مقاومت و ایمنی خیالی آسوده داشته باشند زیرا ساختمان می‌بایست در برابر شرایط سخت کوهستان مانند بادهای شدید، برف‌های سنگین و ریزش کوه مقاوم باشد. برای مشاهده ی تصاویر بیشتر از این پناهگاه زیبا با مساحت همراه شوید. طراحی پناهگاه