طراحی مدرسه

  • مدرسه فرانسوی و تأثیر طراحی روی پیشرفت کودکان

    شرکت طراحی Paul Le Quernec Architects، طراحی مدرسه Niki de Saint-Falle-Petits Cailloux را بر عهده گرفت. از ساختمان شبدری شکل این مدرسه واقع در شهر Saintc-Denis فرانسه، به عنوان مدرسه دوران ابتدایی و مهدکودک استفاده می‌شود. ریاضی، علوم، جغرافیا و چگونگی خواندن، مواردی هستند که کودکان در این مدرسه خواهند آموخت. کانسپت معماری ساختمان متکی بر مغز انسان و دو نیمکره آن است که هرچند متقارن بوده اما کارایی‌های متمایزی دارند. برای آگاهی از جزئیات بیشتربا مساحت همراه شوید. طراحی مدرسه


  • طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن

    تعلیم و تربیت یک کودک نیازمند امکانات کافی است؛ چه در رابطه با تحصیل و انضباط باشد و چه سرگرمی و بازی. محیط پیرامون نقش به سزایی در شکل گیری ذهن و شخصیت کودک ایفا می کند. ترکیب متعادلی از گذشته و حال، ساختن و ویران کردن، طبیعی و مصنوعی و نظم و بازی، مدرسه Burntwood لندن را به فضایی مناسب تبدیل کرده است. Allford Hall Morris طراح این مدرسه است. برای مشاهده ی حاصل کار این طراح مطرح بریتانیایی با مساحت همراه شوید. طراحی مدرسه