طراحی سوئیت

  • ۱۰ تفریحگاه برتر سال ۲۰۱۵

    در سال ۲۰۱۵، شاهد رونمایی از چندین تفریحگاه بودیم؛ استراحتگاه‌هایی با نماهای متنوع که در موقعیت‌های غیرمعمول قرار دارند. فرم غیرعادی و زیبای این تفریحگاه‌ها، آرامشی به دور از شلوغی دنیا، به مهمان‌ها هدیه می‌کند. اگرچه شکل ده طرح انتخاب شده، با هم فرق می‌کند اما یک وجه تشابه بین آن‌ها وجود دارد؛ مایه آرامش و آسایش ساکنین موقتی خود می‌شوند. برای مشاهده ی این تفریحگاهها با مساحت همراه شوید. طراحی سوئیت