سینک

  • برچینو یک سینک غیرمعمولی از جنس سنگ مرمر

    سینک مرمری برچینو (Birichino) محصول هنر پورپیترا (Purapietra) است. طرح این سینک ساخته شده از سنگ مرمر به شکل منقل کباب‌پزی است. پورپیترا، مشاهده برخورد امواج دریا به صخره‌های سنگی را الهام‌بخش این ایده معرفی می‌کند. امواجی که از یک طرف، رقص آرام و زیبایی را به نمایش می‌گذارند و از طرفی دیگر، خشونت و سرسختی خاصی دارند. برای مشاهده تصاویر بیشتر از این سینک زیبا با مساحت همراه شوید. سینک