سطح در طراحی

  • زاها حدید و نقش سطح در طراحی

    طی هفته طراحی ۲۰۱۴ میلان، نمایشگاهی با موضوع سطوح برگزار شد. مدیریت این نمایشگاه بر عهده شرکت مبلمان ایتالیایی Sawaya & Moroni بود. هدف آن‌ها، بررسی نقش سطح به عنوان عنصری مهم در دنیای طراحی بود. سطح، زمینه‌ای برای ساخت یک حجم است؛ صندلی Manta-Ray با مهارت هرچه تمام‌تر، این اصل را به نمایش گذاشت. Manta-Ray محصول هنر زاها حدید است. برای مشاهده تصاویر بیشتر از این صندلی با مساحت همراه شوید. سطح در طراحی